. Hana Barboříková – map-orpcernosice

 

Letní škola pro pedagogy 2019

19.8.2019 Program pro pedagogy MŠ 9:00 – 15:00 Portfolio dítěte a jak s ním pracovat (Lektorka: Bc. Tereza Novotná, MA) 9:00 – 14:00 Vědomá stopa při každodenní praxi ve třídě...

Strategie vzdělávací politiky 2030+ -Kulatý stůl na téma řízení vzdělávacího systému ČR se uskutečnil 6.6.20019 v Dolních Břežanech

Přinášíme výstupy z konference, kde jsme prezentovali výstupy z dotazníkového šetření mezi řediteli škol (moc Vám všem děkujeme za součinnost). Shrnutí příspěvků v panelové diskuzi od Arnošta Veselého Příspěvek Jindřicha Kitzbergera (PedF UK,...

Poznatky ČŠI ke zvyšování kvality vzdělávání

Faktory, které nejvíce ovlivňují vzdělávání (obecně): Pedagogické vedení školy (ředitelé) Problémem je malá míra péče o řízení kvality výuky (21%času) z důvodu velké administrativní zátěže (49%času ředitele) Spokojenost s povoláním učitele (čím...

Příměstké tábory 2019

Příměstké tábory 2019

Hravé léto v Jílovém u Prahy pro děti od 5 do 12 let se zaměřením na cyklistiku a inline.