. Aktuality – map-orpcernosice

 

Poznatky ČŠI ke zvyšování kvality vzdělávání

Faktory, které nejvíce ovlivňují vzdělávání (obecně): Pedagogické vedení školy (ředitelé) Problémem je malá míra péče o řízení kvality výuky (21%času) z důvodu velké administrativní zátěže (49%času ředitele) Spokojenost s povoláním učitele (čím...

Beseda s Jiřím Padevětem v Řevnicích

Zveme Vás na besedu s Jiřím Padevětem, která se koná v Řevnicích 18.4. od 18:00. Jste srdečně zváni. více na: http://www.revnice.cz/dre-cs/20209-beseda-s-jirim-padevetem.html

Kavárny (nejen) pro asistenty pedagoga

Krajský akční plán pro vzdělávání Středočeského kraje připravil několik zajímavých akcí. Doporučujeme pozornost jejich pozvánce. KAP: Rádi bychom Vás a (nejen) asistenty pedagoga pozvali na již druhé setkání v příjemném prostředí...

S řediteli škol o první pomoci

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Strnadovský mlýn – První výjezdní zasedání Místní akční plán pro vzdělávání ORP Černošice s řediteli mateřských škol v regionu se koná ve Strnadovském mlýnu....