. Poznatky ČŠI ke zvyšování kvality vzdělávání – map-orpcernosice

Poznatky ČŠI ke zvyšování kvality vzdělávání

 1. Faktory, které nejvíce ovlivňují vzdělávání (obecně):
  1. Pedagogické vedení školy (ředitelé)
   1. Problémem je malá míra péče o řízení kvality výuky (21%času) z důvodu velké administrativní zátěže (49%času ředitele)
  1. Spokojenost s povoláním učitele (čím spokojenější učitel, tím lepší výsledky žáků)
  1. Školní klima
  1. Důraz na studijní výsledky žáků
  1. Profesní rozvoj ředitelů a učitelů
 2. Čtenářská gramotnost
  1. V ČR stále rezervy v práci s textem a v podpoře čtenářské gramotnosti napříč předměty
  1. Co nejvíc činní problémy:
   1. Porovnání čteného textu s jinými texty
   1. Předvídání, odhadování děje
   1. Popsání stylu nebo uspořádání přečteného textu
   1. Určení postoje nebo záměru autora
  1. Co pomáhá ke čtenářské gramotnosti?
   1. Koncepce podpory ČG ve škole
   1. Koordinátor pro gramotnost
   1. Spolupráce mezi stupni vzdělání
   1. Čtenářské dílny a koutky nejen na prvním stupni ZŠ
   1. Vzdělávání pro sborovny
 3. Matematická gramotnost
  1. Rozvoj mat.gramotnosti ovlivňuje
   1. Klima třídy
   1. Komunikace ve třídě
   1. Podpora učitele
   1. Projevy žáků
  1. Co pomáhá k rozvoji?
   1. Péče o bezpečné a pozitivní klima
   1. Spíše než memorování učit žáky objevovat vztahy a pracovat s různými matematickými jazyky
   1. Podporovat růstové myšlení – (matika není předmět, na který musím mít „buňky“)

Zdroj: Prezentace ČŠI Český Brod 9.4.2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*