. Ohlédnutí za letní školou pro pedagogy 2019 – map-orpcernosice

Ohlédnutí za letní školou pro pedagogy 2019

V letošním ročníku, který se konal v rámci projektu MAP II ORP Černošice, byl připraven bohatý program jak pro učitele mateřských škol, tak pro učitele ze škol základních.

Osmi různých seminářů se zúčastnilo bezmála 170 pedagogů ze škol patřících do regionu Dolnobřežanska, Jílovska, Mníšecka a Černošicka

Tradičně nejpočetnější skupinu tvořily paní učitelky a ředitelky z mateřských škol. Pro velký zájem jsme pro ně zvýšili kapacitu u dvou seminářů – Artefiletiky, pod vedením naší kolegyně z projektu,   paní psycholožky Simony Žižkové, kde se zaměřili na rozvíjení tvořivosti u dětí a žáků a Základy Hejného metody v předmatematické výchově, který lektorovala paní Mgr. Gabriela Hlavatá.

Velký ohlas také zaznamenaly další dva semináře  –Portfolio dítěte a jak s ním pracovat pod vedením Terezy Novotné ze Sunny Canadian School a rozvoji grafomotoriky se věnoval seminář akademické malířky Anny Matouškové opět ze Sunny Canadian s názvem  Vědomá stopa při každodenní práci ve třídě.

Ochutnávce metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení se věnoval celodenní seminář pro učitele základních škol, který lektorovaly dvě zkušené prvostupňové paní učitelky – Šárka Bartošová a Jana Slavíková. Kromě pedagogů se semináře také zúčastnily dvě paní knihovnice z regionu. Podvojný deník, Poslední slovo patří mě, Skládankové učení, Vennovy diagramy, Volné psaní – to jsou metody, které si účastnice vyzkoušely v roli žáků.  Zajímavou techniku práce s obrázkovou knihou si účastnice vyzkoušely nad knihou Pavla Čecha s názvem „A“. Doporučujeme!

Ředitelům a ekonomům škol byl věnován poslední z našich seminářů. Zaměřil se na praktický dopad změny financování regionálního školství od ledna 2020. Všichni si mohli prakticky namodelovat s jakými úvazky pedagogických i nepedagogických pracovníků mohou od ledna počítat. Zkušení lektoři Pavel Zeman a Radka Šlégrová byli připraveni zodpovědět všechny specifické dotazy a reagovat na problematické situace, které školy v souvislosti se změnou financování pociťují.

Na všechny semináře máme od účastnic pozitivní reakce a hodnotí je pro svou práci velmi přínosně.

Chceme poděkovat všem, kdo se letní školy zúčastnil za  jejich podporu, účast, jejich úsilí na zvyšování kvality vzdělávání v našich školách a školkách.

Děkujeme za tipy na semináře a aktivity pro další ročník letní školy. Náměty jsme dostaly například na konkrétní pohybové venkovní aktivity pro děti v MŠ, pohybové aktivity pro děti v prostředí třídy, pokračování v prohlubování znalostí Hejného metody v předškolním vzdělávání, polytechniku na školách a školkách nebo Feursteinovu metodu instrumentálního obohacování.

Těšíme se na Vás na dalších akcích MAP, sledujte stránky a facebook

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*