. Události – map-orpcernosice

 

Workshop pro žáky ZUŠ navštěvující taneční obor. Účastníci si  pod vedením zkušených lektorů osvojí různé principy práce s hudbou, různé způsoby vnímání hudby a jakým způsobem ji použít pro pohyb...