. Harmonogram – map-orpcernosice

 

Harmonogram klíčových aktivit v projektu: Harmonogram klíčových aktivit_Update_6_2016

Co nás čeká

7-8/2016:

 • EVALUACE projektu
 • ŘÍZENÍ MAP (aneb jak to bude fungovat po nás – návrh organizační struktury, komunikační mechanismy, procesy – návrh bude projednán v území)
 • Upřesnění investičních požadavků do Strategického rámce
 • Web projektu – naplnit obsahem
 • Finalizace analytické část MAP
 • Průběžná zpráva o relizaci projektu

9/2016:

 • Jednání Řídícího výboru
 • Společné setkání (v rámci aktivity „Rozvoj partnerství“, včetně dotazníků pro děti a rodiče)
 • Čtenářská a matematická gramotnost (v rámci aktivity „Rozvoj partnerství“ a „Budování znalostních kapacit“)

10/2016:

 • Akční plán aktivit (šablony), setkání Pracovních skupin (PS) + možná jednání o rysech společných projektů mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi..)
 • Řízení MAP (projednání návrhu fungování po projektu v území)

11/2016:

 • Kariérové poradenství (v rámci aktivity rozvoj partnerství a budování znalostních kapacit)
 • Řízení MAP (stejný obsah jako předchozí měsíc)

12/2016:

 • Akční plán aktivit (stejný obsah jako v říjnu měsíc + sestavení akčního plánu pro školní rok 2016/2017 – tady půjde asi jen o aktivity na úrovni jednotlivých škol, pokud budou existovat společné projekty pak i ty , setkání PS

1/2017:

 • Akční plán aktivit
 • Setkání (v rámci KA rozvoj partnerství + budování kapacit)
 • Monitoring nových investičních potřeb/  změn

2/2017

 • Akční plán aktivit
 • Evaluace
 • Monitoring nových investičních potřeb/  změn

3/2017

 • Jednání ŘV
 • Evaluace

4/2017

 • Akční plán aktivit (příprava plánu na školní rok 2017/2018)
 • Řízení MAP

5/2017

 • Řízení MAP

6/2017

 • Akční plán aktivit (příprava plánu na školní rok 2017/2018)

7-8/2017

 • Řízení MAP

9/2017

 • Jednání ŘV
 • Řízení MAP (vznik nového ŘV pro fungování po ukončení projektu MAP)

10/2017

 • Setkání – rozvoj partnerství, budování kapacit a loučení se s projektem:o))
 • Evaluace

11/2017

 • Závěrečné jednání ŘV
 • Evaluace