. Strategie a studie – map-orpcernosice

 

Národní úroveň

Krajská úroveň

 

Další strategické dokumenty

 

Populační kalkulátor je internetová aplikace, která pro zadaný rozsah plánované nové výstavby modeluje vývoj počtu obyvatel obce, věkovou strukturu populace nové výstavby a její nároky na sociální strukturu. Aplikace je využitelná pouze pro obce, kde dochází, nebo v blízké budoucnosti může dojít, k rozvoji procesu rezideční suburbanizace. Aplikace využívá certifikovanou metodiku, která vznikla ve spolupráci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.