. Polytechnické vzdělávání – map-orpcernosice

 

Co je Polytechnické vzdělávání?

dna-869109_1920Jedná se o hravé, nápadité a atraktivní vzdělávání v celé šíři a oblastech technických a přírodovědných oborů. Má být zaměřeno na inovativní metody, jak je zařadit do výuky, jak připravit materiály, které by respektovaly potřeby žáků a zvyšovaly jejich vnitřní motivaci k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání a dále vedly k požadovaným výstupům. Vzhledem k významu experimentování pro polytechnické a přírodovědné vzdělávání, je nutné si osvojit soubor kvalitních experimentů a zásady správného experimentování.

Mělo by začít už v předškolním věku a ve větší míře pak pokračovat v ZŠ. Důležitá je podpora vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků v MŠ i ZŠ. Posílení a vytváření nových kompetencí v přípravě a realizaci výuky Fy, Ch, Bi a Ze, vlastivědy, přírodovědy a environmentální výchovy. Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti inovativních metod a experimentování. Rozvoj lektorských dovedností.

Jaká je cesta?

Učitelé se naučí více pracovat s pomocí nových vzdělávacích metod (např. IBSE, projektová a problémová výuka apod.) a tím více smysluplně a aktivně aplikovat demonstrační i žákovské experimenty v reálné výuce. Učitelé se naučí interpretovat polytechnické a přírodovědné učivo pomocí jednoduchých a bezpečných „domácích“ experimentů, a tím pracovat efektivně a rozvíjet kreativitu žáků. Úkolem pedagoga je syntetizovat vybrané učivo fyziky, chemie, biologie, zeměpisu vlastivědy, přírodovědy a environmentální výchovy v rámci IBSE a obsahu experimentů.