. Muzea – map-orpcernosice

 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy:

Pro základní školy nabízíme ucelené vyučovací hodiny jak s vlastivědnou (regionální historie), tak s přírodovědnou tématikou (geologie).

Pro školní výlety nabízíme kompletní program – prohlídku expozic, workshop v prospekci a rýžování zlata, průvodce po naučné stezce nebo její části, prohlídku historického podzemí a pracovní listy pro žáky. (cena je součet vstupného do expozice a štol + průvodce na naučné stezce).

Regionální informační centrum Keltské Oppidum Závist:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – WORKSHOPY PRO ŠKOLY

V úvodní fázi máme připraven program pro děti předškolního a mladšího školního věku (do cca 9 let / 3. třída ZŠ). Postupně budeme rozšiřovat nabídku i pro děti starší.

Ve spolupráci s archeology z FF UK byly připraveny tři tematické varianty:

  • Archeologie
    • co to je, co zkoumá a jak, proč je důležitá
  • Pravěk
    • lehký úvod do pravěké historie a možností jeho objevování
  • Keltové na Závisti i jinde
    • kdo byli Keltové a co o nich víme

 

Mlýn u Veselých – expozice obilovin a mlýnského řemesla, program i pro ZŠ

 

Středočeské muzeum  Roztoky u Prahy

Mimo jiné nabízí vzdělávací programy pro školy z oblasti zoologie, archeologie, etnografie a botaniky.

 

Místní muzeum Nučice

Muzeum dokumentuje zejména dobývání železné rudy v nučické oblasti středočeského regionu písemnými i obrazovými exponáty. Vystavené exponáty připomínají historii obce, historii společenských,  sportovních a dalších  organizací či spolků. Nachází se zde rovněž galerie obrazů a děl profesora Arnošta Paderlíka, nučického rodáka a čestného občana. Muzeum je veřejnosti  přístupné při významných příležitostech nebo po předchozí individuální domluvě.