. Zápisy z pracovních skupin – map-orpcernosice

 

MAP II

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Zápis_PS_ČG_5_2_2019

zápis PS ČJ 5.6.2019

Zápis PS ČJ_M_G_ 2_10_2019

Zápis PS ČJ_M _8_1_2020

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Zápis_PS_MG_5_2_2019

zápis PS M 5.6.2019

Zápis PS ČJ_M_G_ 2_10_2019

Zápis PS ČJ_M _8_1_2020

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Zápis_PS_Rovné příležitosti_11_2_2019

Zápis PS pro rovné příležitosti_10_6_2019

Zápis PS pro rovné příležitosti_23_9_2019

Pracovní skupina pro financování

Zápis_PS_financování_14_2_2019

Zápis PS pro financování 24_6_2019

Zápis _PS_pro financování_21_11_2019

……………………………………………………………………………………………………………………………..

MAP I

Region Dolnobřežansko-Jílovsko

Regionální facilitátor a manažer klíčových aktivit: Renata Hlavešová; hlavesova@mas-dolnobrezansko.cz

Schůzka pracovní skupiny z 11.5.2017:PS Dolnobrezanko-Jilovsko_11.5._2017

Schůzka pracovní skupiny z 23.2.2017: PS Dolnobřežansko_230217

Záznamy z jednání 2-12/2016: ZzJ_Dolnobřežansko_Jílovsko

Schůzka pracovní skupiny z 13.6.2016: PS Dolnobřežansko 130616

Schůzka pracovní skupiny z 15.3.2016: PS Dolnobřežansko 150316

Region Mníšecko-Černošicko

Regionální facilitátor a manažer klíčových aktivit: Miloš Navrátil; milos.navratil@mnisek.cz

Schůzka pracovní skupiny z 11.9.2017: Zápis PS Mníšecko_11_9_2017

Záznamy z jednání 3-6/2017: Záznam o  jednání Mníšecko 3_6_2017

Záznamy z jednání 2-12/2016: ZzJ_Mníšecko_Černošicko

Schůzka pracovní skupiny z 23.1.2017: Zápis_PS_Mníšecko_23_01_2017

Schůzka pracovní skupiny z 14.1.2017: Zápis_PS_Mníšecko_14_01_2017

Schůzka pracovní skupiny z 26.11.2016: Zápis_PS_Mníšecko_26_11_2016

Schůzka pracovní skupiny z 19.12.2016: Zápis_PS_Mníšecko_19_12_2016

Region Jihozápad

Regionální facilitátor a manažer klíčových aktivit: Martina Bláhová; blahova.masjihozapad@volny.cz

Schůzka pracovní skupiny z 18.7.2017:Zápis_PS Jihozápad 18-7-2017

Schůzka pracovní skupiny z 21.10.2016: Zápis_PS Jihozápad 21-10-2016

Schůzka pracovní skupiny z 16.6.2016 : Zápis_PS Jihozápad 160616

Region Roztocko-Hostivicko

Regionální facilitátor a manažer klíčových aktivit: Jaroslav Huk; huk@premyslovci.cz; mobil 724434154

Schůzka pracovní skupiny z 19.6.2017: Zápis_PRSK_1906167

Schůzka pracovní skupiny z 10.11.2016: 2016_11_10_ZŠ_zápis_PS_Roztocko

Schůzka pracovní skupiny z 3.11.2016: 2016_11_03_MŠ_zápisPS_Roztocko

Schůzka pracovní skupiny z 28.7.2016: Zápis_PRSK_280716

Schůzka pracovní skupiny z 20.6.2016: Zápis_PRSK_200616

Schůzka pracovní skupiny z 23.5.2016: Zápis_PRSK_230516