. Co je MAP – map-orpcernosice

 

Místní akční plán pro vzdělávání (MAP II) pro území ORP Černošice

Projekt je financován z OP VVV (operační program Věda, Výzkum, Vzdělávání) a je zaměřen na:

    • rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let
    • předškolní, základní, zájmové a neformální vzdělávání

V roce 2018 MAS Dolnobřežansko po dohodě s dalšími aktéry v území podala žádost na realizaci  pokračování projektu MAP pro ORP Černošice. Obec s rozšířenou působností (tedy ORP) Černošice pokrývá rozsáhlé území kolem Prahy, z jihu od Jesenice, přes Jílové u Prahy, Mníšek pod Brdy, přes západní Rudnou, Hostivice až po severní Roztoky u Prahy. Zjednodušeně bývalý okres Praha – západ. Celkem je v území ORP 80 obcí a přes 100 základních a mateřských škol. Do projektu je z nich zapojeno 86 škol (odkaz ZDE), které jsou držiteli RED IZO.  Projekt je naplánován na 40 měsíců (1.1.2019 – 30.4.2022) s celkovým rozpočtem 18 442 433Kč.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu ve vzdělávání tím, že:

  • bude existovat a fungovat komunikace, spolupráce, vzájemná podpora mezi aktéry ve  vzdělávání (MŠ/ZŠ/NNO/ZUŠ/spolky…);
  • bude existovat a fungovat spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními atd.;
  • společně budou realizovány implementační aktivity naplňující akční plán, vyplývající ze Strategického rámec MAP do roku 2023) ,  tedy aktivity jak místně specifické potřeby a problémy ve vzdělávání v území řešit.

Spolupráce a účast na projektu je otevřená pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním a prací s dětmi či žáky a chtějí se zapojit.