. Základní školy praktické a speciální – map-orpcernosice