. Dotační příležitosti – map-orpcernosice

 

Dotační příležitosti

Evropské zdroje:

Národní zdroje

  • MF
    • Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst 2017 (očekává se zveřejnění v průběhu září 2016)
  • MMR
  • MŽP
  • MŠMT

Jiné možnosti

  • Nadace ČEZ
  • Nadace Partnerství
  • Nadace Proměny