. Základní vzdělávání – map-orpcernosice

 

2_logo_zs

   Základní vzdělávání je v současné době jedinou etapou vzdělávání, které se povinně účastní každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje v oborech základní škola a základní škola speciální. Cílem základního vzdělávání je vytvoření základů pro celoživotní učení.

   Základní vzdělávání se uskutečňuje na základní škole (devítiletý program), základní škole speciální (desetiletý program), na nižším stupni víceletých gymnázií a konzervatoří v osmiletém oboru vzdělání tanec. Základní vzdělávání lze na prvním stupni uskutečňovat také formou individuálního vzdělávání (§ 41 školského zákona). Zdroj: NÚV

Na území obvodu obce s rozšířenou působností Černošice (dříve Praha západ) je celkem 47 základních škol, z toho 3 základní školy speciální a 3 základní školy soukromé.