Zápis z jednání projektového týmu 19.7.2016

odkaz na soubor se zápisem