. region Dolnobřežansko – Jílovsko – map-orpcernosice

 

Základní školy pouze s prvním stupněm:

Základní škola Zvole

 • autoevaluace  – žáci hodnotí sami sebe
 • anglický jazyk od 1. třídy
 • domácí prostředí

Základní škola a mateřská škola Zlatníky – Hodkovice

 • výuka matematiky podle Hejného metody
 • genetické čtení (ve spolupráci se ZŠ Jílové)
 • finanční gramotnost pro děti – doporučená kniha „Zlatý poklad“

Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz

 • malotřídní škola
 • anglický jazyk od 1. třídy

Základní škola a mateřská škola Slapy, okres Praha západ

 • využívání metody C.L.I.L. ve výuce (vypracovaná metodika pro učitele)
 • podpora domácí výuky
 • podpora EVVO – hmyzí hotely, ježčí domečky…

Základní škola a mateřská škola Ohrobec

 • soutěže pro děti

Plně organizované základní školy:

Základní škola AMOS Psáry

 • široká nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola Vrané nad Vltavou

 • podpora individuálního vzdělávání
 • EKO škola

Základní škola  a Základní umělecká škola Jesenice

 • podpora polytechnického vzdělávání

Základní škola Dolní Břežany

 • v rámci školy je regionální poradenské pracoviště (i pro veřejnost)
 • třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
 • podpora polytechnického vzdělávání

Základní škola Jílové u Prahy

 • EKO škola (mini farma pro radost všem)
 • etická výchova (pí.ředitelka je lektorkou tohoto předmětu)
 • odborníci na židovské dějiny
 • iSmart (zapojení informační a komunikační technologie do výuky)
 • genetické čtení (čtení slov po písmenkách)
 • škola je zapojena do projektu „Obědy dětem“

Základní škola Štěchovice

 • matematika podle Hejného
 • odborné dílny – keramická pec, vybavení kuchyňky, předmět šití

Základní škola Davle

 • anglický jazyk od 1. třídy (jazykový asistent)
 • interaktivní výuka
 • EKO fest – jarmark řemesel (pořádá škola)
 • podpora EVVO (EKO program)
 • škola podporujícího sport (3. hod. tělocviku)

Základní škola Hradištko 

 • škola je vybavena interaktivními tabulemi
 • škola je zapojena do projektu „Obědy dětem“