. Přehled schválených investic – map-orpcernosice

 

Seznam Investičních priorit (projektových zámerů) schvaluje Řídící výbor MAP jednou za 6 měsíců. Projektové záměry musí být v souladu s definovanými cíly MAP.

Požadavky na nové projektové záměry posílejte prostřednictvím aplikace nebo kontaktujte své regionální facilitátory.

Aktuální seznam Investičních priorit (schválen 5/2023):

IROP 2021-2027 SIP022023_souhrn_IROP_21_27

SIP022023_MŠ_IROP_21_27

SIP022023_ZŠ_IROP_21_27

SIP022023_CZV_IROP_21_27

IROP 2014-2020 SIP082022

Další aktualizace proběhne v 11/2023.