. Přehled schválených investic – map-orpcernosice

 

Seznam Investičních priorit (projektových zámerů) schvaluje Řídící výbor MAP jednou za 6 měsíců. Projektové záměry musí být v souladu s definovanými cíly MAP.

Požadavky na nové projektové záměry posílejte prostřednictvím aplikace nebo kontaktujte své regionální facilitátory.

Aktuální seznam Investičních priorit (schválen 9/2022):

IROP 2014-2020 SIP082022

IROP 2021-2027 SIP082022_IROP_21-27

Další aktualizace proběhne v 2/2023.