. Přehled schválených investic – map-orpcernosice

 

Seznam Investičních priorit (projektových záměrů), který je součástí Strategického rámce MAP, schvaluje Řídící výbor MAP jednou za 6 měsíců. Projektové záměry musí být v souladu s definovanými cíli MAP.

Požadavky na nové projektové záměry posílejte prostřednictvím aplikace nebo kontaktujte své regionální facilitátory.

Schválený Strategický rámec MAP (11/2023):

Aktuální seznam Investičních priorit (schválen 11/2023):

IROP 2021-2027 SIP112023_IROP_21_27  (v xls)

Další aktualizace proběhne v 5/2024.