. Seznam členů Řídícího výboru – map-orpcernosice

 

Seznam členů Řídícího výboru

Renominace členů ŘV z důvodů ukončení projektu MAP I byla provedena k 7.6.2018 Původní složení ŘV v letech 2016-2017 je k dospozici zde: Seznam členů Řídícího výboru MAP I pro ORP Černošice

Aktuální seznam členů ŘV

Předseda Řídícího výboru MAP:

PaedDr. Bc. Květa Trčková

Zástupce realizátora projektu: Monika Neužilová (ředitelka MAS Dolnobřežansko, o.p.s.)

Zástupce Středočeského kraje a Krajského akčního plánu: Pavel Schneider

Zástupci zřizovatelů:

 • Miluše Čančíková
 • Alena Zouplnová
 • Petra Ďuranová

Zástupce ORP

 • Monika Formáčková

Zástupci základních a mateřských škol:

 • Pavel Kasal
 • Alena Fialová
 • Alena Kolková
 • Květa Trčková
 • Jiří Bureš
 • Kristýna Kahounová
 • Monika Víšková

Zástupce organizací neformálního vzdělávání: Hana Brožová, Radka Alexy

Zástupci ZUŠ: Magda Marková

Zástupce rodičů: Miloš Navrátil

Zástupce ITI Praha: Kristína Kleinwächterová

Zástupce SRP: Štěpánka Pirklová

Zástupce MAS a partnerů:

 • Martina Bláhová (MAS Jihozápad)
 • Radek Hanačík (MAS Karlštejnsko)
 • Kateřina Boukalová (MAS Brdy-Vltava)
 • Jaroslav Huk (MAS Přemyslovci)