. Čtení pomáhá – map-orpcernosice

 

cteni pomaha

Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři.

Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partnery projektu.

Knihy zařazené do projektu jsou vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byli osobnosti jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček nebo Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. V porotě dále zasedli zástupci partnerů projektu, kterými jsou ČT, Frekvence 1, Evropa 2, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, idnes.cz a lidovky.cz.

Fakta o projektu

 • Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
 • Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Knihy

 • Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.– 5. třída, 6.–9. třída, střední škola).
 • V každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih k výběru a stále jse doplňují.
 • Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.

Charitativní organizace

 • Charity, na které mohou naši čtenáři přispívat, vybíráme ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.
 • Ročně podpoříme více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10 milionů korun.
 • V každém okamžiku je v projektu k dispozici 8 až 10 charitativních organizací.

Čtenáři

Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol a studenti prezenční formy středních škol v České republice. Každý čtenář bude zařazen do jedné z kategorií:

 • – 5. třída ZŠ
 • – 9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií
 • SŠ a 5.– 8. ročník osmiletých gymnázií

Čtenáři mohou získat odměnu pouze za úspěšně splněné testy knih, zařazených do své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší. Čtenáři z nejvyšší kategorie pro střední školy pak mají k dispozici pouze svou kategorii a žádnou další.

Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje, může být jeho účet zrušen, včetně všech kreditů, které získal.

Testy

 • Pro testování se čtenář musí nejprve zaregistrovat, pokud již registraci má, tak se přihlásit.
 • Na každý test je časový limit 5 minut.
 • Každou knihu je možné testovat pouze 3x. Po třetím neúspešném pokusu se test zablokuje a čtenář ho může zkusit až za týden, kde bude zase automatucky odblokovaný.
 • Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny otázky správně.
 • Po úspěšném testu již nelze test opakovat
 • Za každý úspěšně splněný test získá čtenář kredit 50 korun.

Příspěvky

Kredit 50 korun, který je odměnou za úspěšně splněný test, je možné převést na vybranou charitativní aktivitu. Na charitativní projekt se přepíše celý kredit 50 korun. Čtenář však může nasbírat více kreditu splněním dalších testů a celý objem kreditů pak může libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné chritě.