. Aktuality – map-orpcernosice

 

Festovní jaro 2023

Každoroční festovní jaro pod taktovkou ZUŠ Vrané nad Vltavou. Kromě tradičních workshopů pro žáky ZUŠ jsou připraveny i odpolední koncerty pro veřejnost. Základní umělecké školství v regionu je skvělé a...

Kapacity, kapacity, kapacity!

Sdílíme článek, který vznikl na základě setkání zřizovatelů v území MAS Jihozápad 3. 4. 2023, které zorganizovala naše koordinátorka Martina Bláhová a paní starostka Drahelčic ¨Petra Ďuranová, členka ŘV MAP....

Všechno nejlepší

Velké poděkování všem 149 000 pedagogům k dnešnímu Dni učitelů. I teď, v tom stále podivném čase, děláte maximum pro své poslání, které jste si vybrali. Obdivuhodné. Tolik invence, tolik...

Funkční studium pro ředitelky MŠ

Byla jste jmenována ředitelkou mateřské školy, chystáte se podat přihlášku ke konkurzu nebo vás zajímá podstata ředitelské práce? Doporučujeme třetí běh unikátního akreditovaného funkčního studia pro ředitelky mateřských škol (č.j....

Tisková zpráva

Od roku 2015 probíhá na území ORP Černošice nepřetržité místní akční plánování ve vzdělávání.  Jeho cílem je neustálé zvyšování kvality vzdělávání v regionu pro všechny děti a žáky, v dostupné vzdálenosti a...