. Kontakty – map-orpcernosice

 

Realizátor projektu:

MAS Dolnobřežansko, o.p.s

email projektu: map@mas-dolnobrezansko.cz

Partneři projektu:

MAS Jihozápad, o.p.s.

Projektový tým:

Hana Barboříková – projektová manažerka

tel: 603402742; email: barborikova@mas-dolnobrezansko.cz

Koordinátoři klíčových aktivit pro aktualizaci a implementaci MAP v území:

  • Renata Hlavešová: hlavesova@mas-dolnobrezansko.cz
  • Martina Bláhová: blahova@masjihozapad.cz
  • Markéta Svobodová: svobodova@masjihozapad.cz

Sdílení logopedi v území:

  • Kateřina Bláhová: logopedieblahova@gmail.com

Konzultanti pro inkluzivní vzdělávání v území:

  • Simona Žižková: zizkova@mas-dolnobrezansko.cz
  • Zuzana Bobeková: bobekova@masjihozapad.cz

Řídící výbor

Pracovní skupiny