. Neformální vzdělávání – map-orpcernosice

 

Nefomální vzdělávání

Dotační příležitosti:

IROP: pravděpodobně do konce roku 2016

Středočeský kraj: začátek roku 2017

MŽP: (pro Lesní školky – 2.pol. roku 2016)