. Přehled schválených investic – map-orpcernosice

 

Seznam Investičních priorit (projektových zámerů) schvaluje Řídící výbor MAP jednou za 6 měsíců. Projektové záměry musí být v souladu s definovanými cíly MAP.

Požadavky na nové projektové záměry posílejte prostřednictvím aplikace nebo kontaktujte své regionální facilitátory.

 

Aktuální seznam Investičních priorit (schválen 1.3.2017): SIP-aktualizace 3_2017-schválen rv

Další aktualizce proběhne v 9/2017.