. SRP nám poslal nový newsletter – map-orpcernosice

SRP nám poslal nový newsletter

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máme pro vás už páté číslo populárního SRPáckého newsletteru. Naleznete jej v příloze a také pod TÍMTO odkazem.

Věnujeme se opět celé šíři témat vážících se nejen k projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Dozvíte se mimo jiné podrobnosti o iniciativě Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Nechybí ani informace z oblasti místního akčního plánování nebo o probíhajících a chystaných vzdělávacích aktivitách SRP.

Zkrátka ideální a velmi užitečné čtení na konec září!

Dodáváme ještě, že tento e-mail je výstupem projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), jehož realizaci má na starosti Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Přejeme hezký začátek podzimu a vůbec vše dobré.

Tým SRP

Národní institut pro další vzdělávání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*