. Výzva MŠMT na podporu kapacit regionálního školství (MŠ, 1st. ZŠ) – map-orpcernosice

Výzva MŠMT na podporu kapacit regionálního školství (MŠ, 1st. ZŠ)

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 6 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Odkaz na výzvu

Alokace: 300 mil. Kč.

Příjem žádostí: 20. 6. 2018 – 1. 9. 2018

Předpokládané zveřejnění výsledků: 31. 12. 2018

Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 1. 2020

Oprávněný žadatel

  • Obec zřizující ZŠ nebo MŠ
  • DSO zřizující v souladu s § 124 zákona č. 561/2004 ZŠ nebo MŠ v právní formě školské právnické osoby
  • Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona

Cíl výzvy

  • MŠ zřizované obcemi
  • MŠ zřizované DSO
  • ZŠ zřizované obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ – podmínky viz výzva
  • ZŠ zřizované DSO pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch ZŠ pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*