. Řídící výbor zasedal poprvé – map-orpcernosice

Řídící výbor zasedal poprvé

JinočanyPrvní jednání Řídícího výboru projektu MAP II. se uskutečnilo v pondělí 21. 1. 2019 v Jinočanech.

Na začátku setkání se všichni vzájemně představili, protože v ŘV je několik nových členek a členů. Vždy po krátké diskusi jsme schválili několik velmi důležitých a pro projekt klíčových bodů: seznam investic, harmonogram aktivit, statut a jednací řád.

Dalším důležitým bodem jednání byla volba předsedy nebo předsedkyně Řídícího výboru MAP II. Navržena byla PaedDr. Bc. Květa Trčková, která byla předsedkyní i v předešlém projektu. Pro svou výbornou práci pro projekt získala v nové volbě plný počet všech přítomných hlasů. Gratulujeme.

Všem děkujeme za účast, přípravu, věcnost přijednání a skvělou neformální diskusi na závěr jednání. Hostitelské Obci Jinočany, zastoupené především starostkou obce paní Miluší Čančíkovou, děkujeme za příjemné prostředí a vytvořené zázemí.

Foto MAP II.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*