. Žáci základních škol z Dolnobřežanska a Jílovska se zapojí do projektu Příběhy našich sousedů – map-orpcernosice

Žáci základních škol z Dolnobřežanska a Jílovska se zapojí do projektu Příběhy našich sousedů

Tisková zpráva | 23. ledna 2019Ž

Dolní Břežany | Jílové u Prahy – Jedinečné příběhy lidí, na které bychom neměli zapomenout, se během nadcházejícího půlroku poprvé vydávají zaznamenat žáci ze 6 základních škol v regionu Dolnobřežanska a Jílovska. Projekt je realizován v rámci Místního akčního plánu II pro vzdělávání na území ORP Černošice, ve spolupráci s Post Bellum.

Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd nahrají vyprávění na diktafon nebo videokameru a životní příběh pamětníka nejen dokumentaristicky zpracují, ale také představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti při slavnostní prezentaci. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v září zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky několika starších spoluobčanů zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

„Uchovávat v paměti pohnuté dějiny našeho národa je naší povinností. A je nejen nesmírně zajímavé, ale současně i velmi poučné, když za každou významnou událostí slyšíte příběh konkrétních lidí, osudy našich sousedů. V tu chvíli se ta dějepisná stať stává srozumitelnou, jasnou a pochopitelnou. A každý ten lidský příběh skýtá velmi blízké poučení pro současníky, i pro budoucí generace. Děti u mikrofonů jsou nadšené, překvapené i dojaté,“ hodnotí začátek projektu koordinátorka Renata Hlavešová.

Závěrečná prezentace se uskuteční 3. 6. 2019 ve škole da Vinci v Dolních Břežanech. Podrobnosti zveřejníme v dalším průběhu projektu.

Všechny žákovské reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během jara 2019 na webu projektu MAP II. Projekt probíhá v rámci Místní akčního plánu II. pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou organizace Post Bellum. Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České republice zapojilo už 661 českých škol s 4234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.  

Kontakt:  Renata Hlavešová, koordinátorka projektu MAP II.
603 402 032 | hlavesova@mas-dolnobrezansko.cz

Kontakt pro média: map@mas-dolnobrezansko.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*