. Rodič jako projektový manažer své rodiny – jak na to – map-orpcernosice

Rodič jako projektový manažer své rodiny – jak na to

Připravila: Mgr. Zuzana Bobeková, Sdílený psycholog, MAP II ORP Černošice pro území MAS Jihozápad

Milí rodiče,

moc ráda bych taky přispěla k Vaší pohodě a zvládnutí nelehké situace. Na internetu je hodně rad, co dělat, jak se zabavit s dětmi a které zapomenuté aktivity dělat, jak uklidit i tu nejmenší skříňku, na kterou nepřišla řada i několik let. Já však mám jinou zkušenost a ani náhodou se nenudím, protože mám doma tři školou povinné děti a s manželem oba pracujeme z domova.

Jistě víte, každé dítě dostává spoustu úkolů ze všech předmětů, i ze ZUŠky, sportovních kroužků… Chválím paní učitelky, že i na dálku komunikují se žáky, a že vedou svůj předmět dál podle osnov. Mou pozornost teď ale zaměřím na rodiče.

Už jenom přítomnost všech členů rodiny doma je zátěžová situace. Jak zvládnout vzdělávání dětí, práci, domácnost, motivovat děti ke spolupráci, sledovat situaci ve zprávách a nepodlehnout panice, udělat nákup a každý den uvařit, prát, uklízet, a ještě mít čas na sebe?

V první řade Vás chci ujistit, že tahle situace není test odolnosti ani šikovnosti, a že POHODA A ZDRAVÍ JE PŘEDNĚJŠÍ, než mít všechny povinnosti a úkoly splněné na 100%. Když máte pocit, že je toho na Vás hodně, máte plné právo se necítit v aktuální situaci nejlépe a nikdo nemá právo Vás soudit. Naději vidím v tom, že ráno začne nový den, ve kterém si můžete věci zorganizovat jinak, lépe, posíleni zkušenostmi z předchozích dní. 

Ne každý má manažerské zkušenosti nebo školení v řízení projektů. A právě vědomě skloubit všechny aktivity celé rodiny do jednoho dne chce velikou dávku projektového myšlení.

Ráda bych Vás tím provedla, abyste aspoň některé zlepšováky vyzkoušeli, ať Vám pomůžou vnést přehled do organizování.

Jako první si pojmenujte činnosti, které v daný den potřebujete udělat, vy a každý člen rodiny.  Napište si je, i když jsou to samozřejmé věci, jako třeba naplnit pračku nebo připravit oběd. Požádejte partnera, ať Vám sdělí, co by chtěl v ten den dělat, a taky napište aktivity Vašich dětí.

Jako druhý krok odhadněte co možná nejvíc reálně, kolik času Vám každá aktivita zabere.

A tu se nám krásně podaří zkombinovat několik užitečných věcí v jednu chvíli – když přizvete dítě a budete společně mluvit o tom, co chce/potřebuje udělat, dáváte dítěti najevo, že Vám na něm záleží, věnujete mu čas a svou pozornost a ono cítí, že může ovlivnit organizaci dne. Je důležité spolupracovat tak, aby se členové mohli vyjádřit a cítili se vyslyšeni. Přispíváte tím k dobré atmosféře doma a upevňujete Vaše vztahy. Pevný vztah nám pomáhá snadněji motivovat jeden druhého, dobíjet se navzájem a samozřejmě dobrý vztah je investice do období puberty.

Když budete mít seznam úkolů, ptejte se dítěte, kolik času si myslí, že mu každá aktivita zabere. Budete překvapeni, protože ani děti v osmé třídě mnohdy nemají reálný odhad času. Veďte Vaše dítě a společně doplňte trvání, radši i s rezervou. Když se netrefíte na první pokus, na další den budete moudřejší a dítě získává přehled o časovém vnímání.

Připravte si nový papír nebo tabulku na psaní fixou a vlevo do řádků pod sebe napište všechny jména členů domácnosti, nahoru do každého sloupce zase hodinu, od 8:00 (nebo kdy vstáváte) v prvním sloupci po 21:00 ve čtrnáctém.

Vyberte aktivity, které jsou nejdůležitější, klíčové, tzv. priority. Vyberte činnosti, které se týkají více členů najednou, společné aktivity, sdílené činnosti. Vepište je do tabulky k daným osobám v daném čase. Najděte aktivity, které mají určený přesný čas začátku, jako třeba dohodnutý telefonát s kolegy.

Tabulka na začátku může vypadat takto:

Je důležité mít ukotvené klíčové aktivity jako první. Představte si velkou sklenici od zavařeniny, do které potřebujete dát velké kameny, písek a vodu. Když začnete vodou, už se nic dalšího do sklenice nevejde. Když nejdříve nasypete písek, tak tam ještě trochu vody přidáte, ale kameny už rozhodně ne. Proto začneme s kameny, které do prázdné lahve umísťujeme jako první, potom nasypeme písek do mezer ke kamenům, a až nakonec všechno zalijeme vodou, potom je sklenice plná.

Kameny tedy máme. Postoupíme k písku = činnosti, které musíme udělat, ale dají se časově posouvat. Vzdělávání dětí si zároveň pište i k rodičům, protože některé fáze domácího učení vyžadují i Vaši spolupráci.

Když se dítě rozhoduje, kterým předmětem začít, jak na to, buďte mu k dispozici a poraďte. Novou látku rozklíčujte společně, a pak mu zadejte samostatnou práci. Pokuste se formulovat cíl této jeho práce co nejkonkrétněji. Např. „Tuto stranu vypočítej, všechny příklady a tuto tabulku přepiš sem do sešitu tužkou.“ Ale pozor! Když se domluvíte na samostatné práci, vždy si ověřte, jestli dítě chápe, co má dělat a jestli je v jeho silách to vykonat. Zeptat se „Chápeš?“ a získat odpověď „Ano.“ nás nemůže uspokojit. Mnohem lepší je si to ověřit např. „Ukaž mi prosím tě, jak budeš dělat tento první příklad…“ Když jsme si jisti, že dítě pracuje, můžeme se vzdálit a pracovat na něčem jiném. Vlastně investovaným časem na začátku zefektivníme celý proces a předejdeme ztrátě času na opravování chyb a nálady.

Taky potřebujeme myslet na kontrolu splněných úkolů. Využijeme to nejenom k tomu, abychom koukli na správnost výsledků, ale taky tím pracujeme na další motivaci. Každý potřebuje ocenění své práce, proto vědomě dopřáváme dětem ocenění jejich snahy. Můžeme použít různé formy, děti přijímají lásku a ocenění mnoha kanály, nejenom slovy „Výborně! Jsi šikovný!“, ale třeba i přitulením, pomazlením, nebo malým dárkem, nebo společnou hrou. Ocenění je důležitá součást procesu, a zvláště ve dnech, když jsme s dětmi doma a nemají jinou zpětnou vazbu od učitelů ve formě známek a pochval. Oceňte i sebe, pro Vaši pohodu si dopřejte něco, co Vás pohladí na duši. Můžete si vymyslet i odměnu celé rodiny, až toto období skončí, ať máte vyhlídku, na kterou se budete těšit, třeba výlet k moři.

Tabulka pak může vypadat takhle:

Bílá políčka jsou na odpočinek, příjemné aktivity, v mnoha domácnostech spojené s přetížením wifi. Taky je to rezerva, kdybychom potřebovali něco dokončit.

Podle situace a nálady můžeme nechat večerní program na spontánním rozhodnutí, nebo se domluvit předem. Nikdy neplánujte činnosti bez rezervy, bez volných políček, předejdete tak rozčarování z neúspěchu.

Pro usnadnění Vaší práce, a taky pro vtáhnutí ostatních členů rodiny do dění v domácnosti, doporučuji si naplánovat obědové menu předem. Teď je příležitost vést děti ke spolupráci, vyslechnout si a tolerovat jiné názory, dosáhnout kompromis nebo i unést svou prohru, když většina odmítne jiný návrh. Tohle je vklad do budoucnosti Vašich dětí. Na učení podobných dovedností v rodině nebývá prostor, a tak moc bychom si přáli, aby se naše děti dokázaly prosadit, spolupracovat a celkově být v životě úspěšní. Teď jim můžeme ukázat, jak to řešíme my zkušenější a dávat jim příklad, jak jde nejlépe najít řešení. Jsem si jistá, že si na to vzpomenou, když to budou potřebovat v budoucnosti.

Večer je skvělá příležitost zrekapitulovat si den. Špatné zprávy a nové informace ohledně pandemie nechte na ráno. Večer se nalaďte na příjemnou pohodu, před spaním se zklidněte a dopřejte svému tělu oddech, načerpání nových sil a tím posílení imunity. Společně si nahlas vzpomeňte, co se komu v ten den povedlo, na co je pyšný. Rodiče samozřejmě taky řeknou, co v ten den dělali a co se jim podařilo i z pracovních věcí, aby děti pochopily, že čas, který rodiče práci věnovali, byl užitečný a dozvěděly se, co všechno profese obnáší. Pokud se společně modlíte, poděkujte Bohu, pokud ne, poděkujte si navzájem, že tento den dobře dopadl. Takové ztišení má smysl, můžete si zapnout relaxační hudbu nebo zapálit svíčku. Udělejte cokoliv, aby celá rodina šla spát v klidu.

Milí rodiče, po tomto období si s klidem můžete do životopisu napsat, že máte zkušenosti s řízením projektů a malého kolektivu lidí. Vytrvejme, každý projekt chce zvýšené úsilí na začátku. Trpělivostí a zkoušením nejlepších možností se věci nastaví, a pak přijde na řadu i ten doporučený úklid nepoužívaných skříněk, či vlastní duše. Berme tento čas jako příležitost naučit se fungovat lépe. Když se zaběhnutý systém rozsype, je obrovská naděje, že se znovu postaví do dokonalejší formy. Opatrujte se a držím palce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*