. Mandaly pro učitele a žáky – map-orpcernosice

Mandaly pro učitele a žáky

Autor příspěvku: Mgr. Simona Žižková Procházková

Slovo mandala pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, znamená střed, magický čarovný kruh nebo také „nádoba na esenci“. C.G. Jung se věnoval působení mandal na lidskou psychiku a přinesl toto slovo do Evropy. A i když je mandala spojena hlavně s východní filozofií, touto linií léčily i osobnosti evropské kultury (např, Sv. Sv.Hildegarda ). Jung považoval motiv mandaly za tušení středu osobnosti, za jakýsi centrální bod uvnitř duše, ke kterému je vše vztahováno, podle kterého je vše uspořádáno a který je sám o sobě zdrojem energie. Identifikoval tak univerzální archetyp, který dřímá v každém z nás.

Je využíván zejména na zklidnění, relaxaci, ale také u dětí jako nástroj ke zvyšování jejich pozornosti, koncentrace a vyjádření sebe sama ve výtvarné výchově či artefiletice.[1]

Mandaly[2] – fragmentace, roztříštěnost, které naleznete v příloze, jsou určené k překlenutí obtížnějšího období života. Období, ve kterém se zdá, že se vše hroutí, nastává katastrofa (u nás pandemie). Cítíme strach, zmatek a dezorientaci. Možná nevidíme smysl ve světě a životě. Selhávají naše plány a naděje. Proto se můžeme cítit uvězněni v troskách současnosti.

Ačkoli je to pro nás nepříjemné období, je to doba očisty, kde se staré rozpadá, aby mohlo vzniknout něco nového. V tomto období máme možnost postavit se svým stínům a smířit se se současným (dočasným) stavem. Mandala proto vypadá jako nakrájená do menších úseků.

Otázky pro vás:

Která část života se rozpadá na kousky? V jakých situacích se cítíte uvězněni?

Jak můžete kreativitu obsaženou v současném chaosu ve svém životě?

Vybírání mandaly a barev:

K dispozici budete mít různé obrázky mandal. Soustřeďte se na své pocity, jen je pozorujte, nechte je „plout“ a nehodnoťte je. Vyberte tu mandalu, která vás vnitřně osloví. Výběr barev je osobní záležitostí. Nekombinujte záměrně barvy, které k sobě (podle vás) patří. Nechte barvy promluvit a nechat přijít pod vaši ruku. Možná budete chtít malovat tak, aby se vám mandala líbila, i to něco vypovídá o vás samotných. Další obrázek můžete zkusit namalovat tak, že barvy vyberete se zavřenýma očima.

Při práci s dětmi – pomůcky: pastelky, kopie mandal, čas: cca 1,5hod:

Mandaly jsou určené spíše pro větší děti

  • Dětem otázky přizpůsobte tak, aby jim rozuměly. Můžete si povídat o současném stavu, ve kterém se nachází. Do ničeho (odpovědí) je v žádném případě nenuťte. Zvláště introvertní děti by neměly být nuceni do odpovědí. Mluvte o pocitech, které prožíváte nenuceně, přirozeně. Děti by měly vědět, že všichni pociťujeme občas strach, zlost, úzkost apod. Je to součást života stejně jako radost, štěstí…
  • Upozorněte děti na to, že je mandala jen jejich a nikomu nemusí ukazovat výsledek, pokud nebudou chtít.
  • Nechte děti, aby si vybraly obrázek mandaly podle svého (neraďte jim). Připravte si dostatek kopií.

Příloha č. 1 – Fragmentace (pouze pro učitele)

Otázky a odpovědi po domalování mandaly.

Jak se vám vaše mandala tvořila? ………………………………………………………………………………………………………

Jak jste vybírali barvy? Zakroužkujte nebo potrhněte.

Aby se k sobě hodily.                        Se zavřenýma očima.                         Jak vám přišly pod ruku.

Jak jste tvořili? Zakroužkujte nebo podtrhněte.

Snažili jste mít tvorbu pod kontrolou.      Nechali jste tvoření plynout.      Užili jste si to.

Zlobili jste se na sebe za nepřesnosti.

Dovolili jste si přetáhnout či dělat jiné chyby? ……………………………………………………………………………

Jaké myšlenky vás během kreslení napadaly, co vás napadlo?

………………………………………………………………………………………………………………

Pocity, které jste měli během kreslení ………………………………………………………………………………………………

Líbí se vám vaše mandala?      Zakroužkujte.                            ANO             NE

Jak na vás mandala působí? Nechte ji na sebe působit, choďte kolem ní, podívejte se z dálky, položte na zem, stůjte nad ní, kružte kolem ní.

………………………………………………………………………………………………………………

Která barva v mandale převažuje?
……………………………………………………………………………………………………..

Co pro vás tato barva znamená, jaká podle vás je?
……………………………………………………………………………

Která barva (nebo barvy) chybí? ………………………………………………………………………………………………………..

Co pro vás tato barva (barvy) znamenají? …………………………………………………………………………………………

Jak se cítíte po malování?

Unavení                         Odpočatí              Jinak (smutní, veselí, poste se popsat pocit)………………………….

Co jste se o sobě dozvěděli (po zodpovězení otázek?)

………………………………………………………………………………………………………………

Př. Č 2 – REFLEXE MANDALY

Mandalu byste měli vyhodnocovat hned po vymalování, kdy vám přinese informace o aktuálním rozpoložení.

Pracujeme-li s mandalami, je vymalovávat více mandal v průběhu nějakého času, např. 1x týdně či za 14 dní. A sledovat vývoj barev, která mandala vás zaujala, jakou moc nemáte rádi, naopak kterou jste si oblíbili? Jak na vás působí mandaly jako celek? Možná si vyberete dvakrát stejnou mandalu a některou si nevyberete vůbec.  Zde pracujeme s výběrem jedné mandaly z několika.

Základní otázky:

  • Co vám připomíná tu, kterou jste si nevybrala?
  • Jaké jste si vybrali barvy? Napište si, co pro vás určitá barva znamená – jen pro vás (pro někoho může mít zcela jiný význam. Poznámky si přidejte k mandale.
  • Vezměte si mandalu a popište jí do nejmenších detailů na papír – jaká je, co na ní vidíte, jak na vás působí. Potom si přečtěte její popis nahlas v první osobě (Já jsem).

Otázek k sebepoznání si můžete klást hodně. Důležité je nic nehodnotit. Na druhou stranu i hodnocení (sebe sama) o něčem vypovídá. Nehodnoťte své pocity, své názory, svůj výběr. Uvědomte si, že život je cesta a že každá zkušenost vede k moudrosti a sebepoznání.

Reflexe u dětí:

V tomto případě jsou mandaly spíše pro děti, které jsou již schopné určité sebereflexe a metakognice (přibližně od 11 let, je to individuální). Děti znáte nejlépe vy, kteří jste s nimi v častém kontaktu a můžete to posoudit. U dětí jde spíše o sebevyjádření a sdílení pocitů. Děti by měly vědět, že to, co cítí, je v pořádku a že nejsou na své pocity samy. Malování by mělo být určitou formou sebevyjádření a odreagování pocitů a myšlenek. Pracujeme zde s uvolněním tenze či relaxací.

Pokládejte jednoduché otázky úměrně vývojovému období dětí. Důležité je, aby otázkám rozuměly a nebyly pro ně tedy zdrojem frustrace. Nechte je vyjádřit, proč si vybraly určitou barvu, jak na ně mandala působí, jaký měly pocit a na co myslely.

!!!Doporučení:

Zkuste si mandalu vymalovat sami pro sebe v soukromí. Tak získáte určitou zkušenost a reflexi, porozumíte tak lépe dětem a jejich sdílení pocitů s vámi.

Přeji vám, aby sebepoznání s mandalami bylo dobrodružnou cestou k moudrosti!

Další přílohy.: Mandaly podle Z.Ř. Lukáškové (PDF)


[1] Srov. Z. Řezáčová Lukášková, Mandaly-vybarvování podle nálady. 2015. Cpress, Brno.

[2] Podle Z. Řezáčová Lukášková, Mandaly-vybarvování podle nálady. 2015. Cpress, Brno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*