. Otevřený dopis ministru Plagovi a ministru Blatnému – map-orpcernosice

Otevřený dopis ministru Plagovi a ministru Blatnému

Vážený pane ministře Plago, Vážený pane ministře Blatný,

uvědomujeme si složitost a nebezpečnost pandemické situace v naší zemi, ale také nám není lhostejný dopad uzavření základních a středních škol a jejich přechod na distanční vzdělávání na naše žáky a studenty.

Cítíme, že každý den, kdy nemůžeme být s žáky v přímém fyzickém kontaktu na školách, ovlivňuje jejich další dlouhodobou úspěšnost ve vzdělávání a tím i dopady na naši společnost. Přes veškeré úsilí maximálně podporovat žáky a studenty v distančním vzdělávání není možné touto formou plně nahradit standardní školní docházku.

Jsme rádi, že společně s námi i Vy vnímáme jako nejohroženější skupiny žáky 1. a 2. tříd, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků na středních školách. My však vnímáme jako problematické také žáky 1. ročníků středních škol.

V zájmu těchto dětí a studentů Vás proto velmi naléhavě žádáme o co nejrychlejší zveřejnění jasného harmonogramu podmínek pro postupný návrat všech dětí zpět do škol.

Jsme připraveni podílet se na způsobu nastavení rámcových podmínek uvolňování. Očekáváme stanovení přísných hygienických podmínek na úrovni škol a nebráníme se jim. Jako ředitelé bychom však současně ocenili větší autonomní kompetence v určení konkrétní podoby organizace vzdělávání dětí po návratu na jednotlivých školách. Každá škola má trochu jiný charakter, jiné stavební uspořádání a není účelné stanovovat vše paušálně.,

Prosíme Vás současně o zvážení možnosti docházky dětí rodičů patřících do klíčové infrastruktury (zdravotníci, hasiči, atd.) do svých spádových škol, stejně tak možnosti docházky do těchto škol pro děti pedagogů.

Za ředitele základních a středních škol na Praze západ

Hana Barboříková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*