. Pomoc vedení škol v době koronaviru – map-orpcernosice

Pomoc vedení škol v době koronaviru

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele škol.
Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.

Tématem rozhovoru jehož hostem je PhDr. Petr Winkler, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví) jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy?

Proč je OK nebýt pořád OK?
„Mnoho lidí považuje úzkosti nebo deprese za něco, s čím by se měli vypořádat sami, ale není to tak. Je normální si říci o pomoc, když ji potřebuji,“  „Je třeba si říci, že mimořádná situace přináší mimořádné nároky a je v pořádku je pociťovat,“ říká v rozhovoru Winkler.

 • SRP (vedemeskolu.npi.cz)
  Je realizován NPI a od roku 2016 se zaměřuje na manažerské vzdělávání ředitelů škol. Učí je, jak strategicky řídit školy – jak si určit vizi a misi školy, strategický plán, jak zapojit učitelský sbor, jak vytvářet klima školy či komunikovat s rodiči.
   
 • APIV B (Zapojmevsechny.cz)
  Další z projektů NPI je průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Slouží nejen potřebám pedagogů, ale v řadě ohledů funguje jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí

  Opatruj.se
 • Web a iniciativu opatruj.se vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků. Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké evidence, to znamená, že se zde nacházejí pouze spolehlivé informace.

V případě zájmu o více informací – kontaktujte:
Jan Štěpánek
M: +420 725 908 524 
jan.stepanek@npi.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*