. Národní plán obnovy – co nás čeká v roce 2022 – map-orpcernosice

Národní plán obnovy – co nás čeká v roce 2022

V poslední době velmi skloňované sousloví Národní plán obnovy. Oč jde a jak se to dotkne základních a mateřských škol? Nabízíme stručný přehled.

O co se jedná?

Jedná se o plán reforem a investic České republiky na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci. Financováno je z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a částečně ze státního rozpočtu.

Jak se NPO dotkne škol?

Jedním z pilířů Národního plánu obnovy jsou i investice do vzdělávání, které mají přispět ke zvýšení digitálních dovedností žáků a ke zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných regionech.

U základních škol půjde například o zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti, ale také o pořizování vhodných digitálních učebních pomůcek pro zvyšování úrovně digitální gramotnosti žáků. Nebude chybět ani podpora doučování, kterou si školy vyzkoušely a realizovaly v průběhu podzimu 2021. Konkrétní podoba doučování pro rok 2022 však zatím není známa.

U mateřských škol půjde zejména o pořizování právě těchto vhodných digitálních učebních pomůcek.

Digitální učební pomůcka, tato definice bude pro školy velmi důležitá, právě z důvodu posouzení, zda zamýšlenou pomůcku mohou financovat z prostředků státního rozpočtu (ONIV) a nebo právě z prostředků Národního plánu obnovy.

Jak a kdy školy prostředky dostanou?

Prostředky na pořízení zápůjčního fondu a digitálních pomůcek půjde do škol veřejných zřizovatelů prostřednictvím ad hoc normativů (školy nebudou muset o nic žádat). Předpokládáme, že je školy na účet dostanou v průběhu 1.pol roku 2022. Soukromé školy si o tyto prostředky budou muset zažádat. Uznatelní náklady jsou ale již od 1.1.2022!

Další podpora NPO půjde do škol prostřednictvím NPI, a´t již prostřednictvím podpory vzdělávání učitelů a vedení škol, ale také prostřednictvím podpory škol při digitalizaci (např. IT guru v centrech podpory NPI)

MŠMT Prezentace k NPO – Podmínky ve školách pro rozvoj digitálních kompetencí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*