. Doučování z NPO leden – červen 2022 – map-orpcernosice

Doučování z NPO leden – červen 2022

Co zůstává stejné?

  • Flexibilita
  • Odměna (250 Kč)
  • Prostředí (vyučování on-line, prezenčně)
  • Pouze dohody mimo pracovní poměr (DPP/DPČ)
  • Finanční prostředky jsou pouze na mzdové náklady

Co je nového?

  • Pouze doučování – individuální nebo skupinové
  • Střední školy – všechny ročníky
  • Doučovat mohou i středoškoláci (ještě bez maturity)

Pro koho je doučování určeno?

Kritéria zůstávají stejná (primárně více než 20% absence během distanční výuky, neúčast na distanční výuce, OMJ, rodiče se základním vzděláním, děti se SVP, podpůrná opatření atd.) – tato kritéria jsou pouze doporučená, nikoliv závazná.

Finanční prostředky pro školy

Výpočet je dle vzorečku MŠMT (vycházeli z mimořádného šetření v listopadu) – každá škola by již měla vědět, kolik peněz na doučování dostane do konce školního roku 2021/2022.

Pokud částka nebude stačit, škola se může obrátit na doucovani@msmt.cz, kde se bude řešit vše individuálně.

MŠMT plánuje případně vyhlásit dotační program, který pokryje to, co školy nedostaly plošně (po vyhodnocení dat z první vlny doučování z února 2022)

Soukromé školy – stejný způsob výpočtu, akorát peníze se nepřidělují automaticky, bude vyhlášen dotační program, kde si školy o prostředky zažádají individuálně.

Vracení finančních prostředků a vykazování: v únoru 2022 a následně i v říjnu 2022 bude mimořádné dotazníkové šetření (reporting a evaluace doučování). Po vyhodnocení se budou nevyužité finanční prostředky vracet (zatím není informace, jakým způsobem)

Pracovně-právní vztah (dvojí financování učitel x doučování) – doučování není přímo pedagogická práce, neprobírá se nová látka, nemusí to být kvalifikovaný učitel– MPSV potvrdilo, že je to v kompetenci MŠMT. Není tedy problém, když učitel téže školy odpoledne doučuje. Pravidla jsou tedy totožná jako u šablon – doučování nesmí být v náplni práce učitele.

Doučovatelé: nemusí být učitelé přímo ze stejné školy-mohou to být externisté nebo např.  i studenti středních škol (např. gymnazisté). Doučovat mohou i dobrovolníci zdarma, peníze pak škola využije pro jiné doučovatel a může tak odučit více hodin. Daná je pouze výše mzdy za hodinu.

DPP/DPČ pro studenty (případně jiné „nekvalifikované“) – aby bylo dle právních předpisů, uzná ředitel tomu, kdo doučuje kvalifikaci, tzn. Napíše do smlouvy „uznávám kvalifikaci pro doučování z NPO“. (Není nutné mít podloženo ÚP apod…)

Vzor DPP/DPČ na stránkách https://doucovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Od ledna 2022 je doučování hrazeno z EU, tudíž je nutná povinná publicita na stránkách školy, na nástěnce a na všech dokumentech, které jsou na veřejnost. Jak má publicita správně vypadat by mělo MŠMT zveřejnit do 31.1.2022. (pošlu upozornění, jakmile bude k dispozici)

Doučování se plánuje i na školní rok 2022/2023.

Jak dlouho přesně trvá hodina doučování? Může být dlouhá, jak potřebujete (rozhodnutí ředitele). Důležitá je i příprava. Vykazuje se 60 min (45 výuka + 15 příprava – jako vychovatel).

Doučování z NPO x doučování ze Šablon – lze realizovat oboje, jen je potřeba vést potřebnou dokumentaci, kde je jasně dané, co je z čeho hrazeno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*