. Za Šemíkem na Vyšehrad – map-orpcernosice

Za Šemíkem na Vyšehrad

Už více než deset let nabízí NKP Vyšehrad edukační programy pro školy s historickou tematikou. Tyto autorské inscenace podané zábavnou a naučnou formou se dají využít jako hravý výukový materiál i volnočasový program na dopoledne nebo odpoledne. Programy jsou přímo provázány s historií a mytologií Vyšehradu nebo důležitými milníky našeho státu.

Programy jsou uzpůsobeny věku žáků základních škol. První možností je komentovaná procházka po Vyšehradu. Děti jsou provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii a historii Vyšehradu. U dětí starších je tématem výpravy genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty.

Pro mladší děti jsou připravena divadelní představení, na něž zpravidla navazují pracovní listy, které je poté provedou Vyšehradem po místech, která z představení znají. Děti se pomocí loutek vydají do doby, kdy žil Karel IV., seznámí se s hlavními milníky jeho života a přínosy pro naši zemi.

Do podoby divadelního představení jsou zpracovány také Staré pověsti české. Děti si prostřednictvím loutek představí dobu Libuše a Přemysla, Bivoje, Horymíra s Šemíkem.

Všechno o Libuši, Krokovi, Kazi, Tetě, Chrudošovi, Šťáhlavovi a dalších se žáci dozvědí v divadelně-hudební inscenaci, která je ideální pro 2. až 5. třídy.

Z trochu jiného soudku jsou incenace Budíme češtinu a Ať žije republika! Děti si vyzkouší, jak se asi žilo v době Národního obrození. Pomocí osudů K. H. Máchy, J. Jugmanna a M. D. Rettigové si dané období lépe představí.

Prostřednictvím druhé inscenace s žáci ocitnou u vzniku Československa. Propujuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů.

Pro nejstarší děti je určený program Totalita – rudá léta. Žáci se přenesou do doby svých prarodičů, kdy byl život pokřiven totalitní mocí a rozhodování byla často nelehká. Součástí je nejen diskuse s lektorem, ale také dobrodružná hra Odhal hrdinu.

Všechny informace k jednotlivým programům a možnostech objednání najdete zde.

Logo: Národní kulturní památka Vyšehrad


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*