. MŠ si vyměňují zkušenosti – map-orpcernosice

MŠ si vyměňují zkušenosti

Ředitelé a zástupci mateřských škol z ORP Černošice se v rámci programu MAP IV vydali na jih vyměnit si zkušenosti se svými kolegy z Písku a okolí. Celý den tak měli možnost si vzájemně porovnávat své zkušenosti a probírat specifika ze svých regionů.

Prvním bodem programu byla prohlídka MŠ Kluky. Jejím zřizovatelem je obec s 600 obyvateli, školka je spojena se základní školou. Nacházejí se v ní dvě třídy pro celkem 40 dětí. Školka je postupně rekonstruována v závislosti na možnostech financování a další úpravy jsou ještě naplánovány. Návštěvníci si za přítomnosti paní ředitelky Lenky Hanákové prohlédli celou mateřskou školu se zahradou. Probrali režim dne i spolupráci se zřizovatelem, možnosti přijímání dětí od dvou let i využívané materiály a pomůcky.

Druhým místem, kam se ředitelé podívali, byla MŠ Erbenova v Písku. I zde si ředitelé prohlédli zázemí celé školky. Probrali s jejími zástupci místní režim dne, který si děti zpestřují netradičním programem – saunováním (to je zahrnuto přímo do ŠVP a výrazně snižuje nemocnost dětí, zvyšuje jejich imunitu a připravuje je na plavání, které následuje po ukončení saunování. To probíhá od října do února jednou týdně pro všechny třídy). Došlo i na prohlídku logopedické místnosti, demonstraci využívání pomůcek i otázku věkové struktury přijímaných dětí. Na závěr proběhla plodná diskuse se zástupcem zřizovatele z odboru školství MěÚ Písek a ředitelem ZŠ a MŠ Erbenova Mgr. Filipem Rádrem.

Posledním bodem programu byla návštěva Knihovny Písek. Jde o nově zrekonstruovanou budovu, která nyní nabízí možnosti širšího využití – jak pro programy školy, tak pro veřejnost. Nachází se v ní přednáškový sál, prostory pro dílny (řemeslnou, jazykovou, počítačovou, přírodovědnou), ale i cvičná kuchyně či astronomická pozorovatelna. Oddělení pro děti a mládež je uzpůsobeno tomu, že se zde budou pořádají vzdělávací programy a děti zde rády tráví i svůj volný čas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*