. Tisková zpráva – map-orpcernosice

Tisková zpráva

Od roku 2015 probíhá na území ORP Černošice nepřetržité místní akční plánování ve vzdělávání.  Jeho cílem je neustálé zvyšování kvality vzdělávání v regionu pro všechny děti a žáky, v dostupné vzdálenosti a v komunitě obce, kde si mohou vytvářet další osobní vazby a vztahy.

V regionu je zřízeno 56 základních škol a 77 mateřských škol, ve kterých se vzdělává více než 21 tis dětí a žáků. Přes 70 % škol se zapojilo do společného projektu Místní akční plán pro vzdělávání II pro ORP Černošice, který navazuje na svého předchůdce MAP I.

„Hlavní problémy k řešení? Nedostatečné kapacity škol a doprovodné infrastruktury, nedostatek pedagogů a dalších osob pro zájmové vzdělávání a aktivity dětí, podfinancování. To jsou stálé hlavní problémy a klíčové priority území, které bohužel nadále přetrvávají“, uvádí Hana Barboříková, projektová manažerka MAP II.

Dlouhodobá snaha území řešit nedostatek kapacit škol, je jednou z klíčových činností v projektu  MAP II. Velké úsilí místních samospráv ve spolupráci s projektovým týmem MAP, Středočeským krajem a dalšími partnery, vedlo k realizaci projektů výstavby několika velkých páteřních škol v území (např. Psáry, Zdiměřice) a navyšování kapacit plně organizovaných škol (např. Rudná, Chýně, Roztoky). To vše sice do území regionu přineslo navýšení kapacit, ale situace i nadále zůstává kritická, zejména pokud jde o kapacity 2. stupňů ZŠ. Navíc v tomto roce se zhoršila dopadem migrace dětí a žáků z Ukrajiny.

Za posledních 5 let se podařilo v území obcím zrealizovat několik velkých i menších investic zvyšujících kapacitu mateřských a základních škol.

ZŠ projekty

 • ZŠ Psáry (+540)
 • ZŠ Zdiměřice (+540)
 • ZŠ Rudná
 • ZŠ Mníšek pod Brdy (přístavba pavilon)
 • ZŠ Roztoky (+8tříd)
 • ZŠ Chýně
 • ZŠ Jinočany
 • ZŠ Třebotov
 • ZŠ Lety (1.etapa – 1.stupeň)
 • ZŠ Černošice
 • ZŠ Velké Přílepy
 • ZŠ Hradištko

MŠ projekty

 • MŠ Dolní Břežany
 • MŠ Zvole
 • MŠ Vrané nad Vltavou
 • MŠ Drahelčice, Na statku
 • MŠ Březová-Oleško
 • MŠ Roztoky, Tiché údolí + MŠ Palackého
 • MŠ Černošice
 • MŠ Psáry
 • MŠ Hostivice
 • Hnízdo Únětice

Další část investic směřovala do odborných učeben. Realizovala se například v těchto školách: ZŠ Rudná, ZŠ Roztoky, ZŠ Dolní Břežany, ZŠ Jesenice, Sunny Canadien School, škola da Vinci, ZŠ Nučice, ZŠ Ořech, ZŠ Noutonice, ZŠ Chrášťany, ZŠ Řevnice, ZŠ Černošice, ZŠ Štěchovice, ZŠ Ohrobec.

„Na území stále přetrvává potřeba navyšovat kapacity škol, a to vzhledem k neustále rostoucímu počtu dětí a žáků. Dále jsou plánovány investice do kapacit odborných učeben, zkvalitňování zahrad mateřských a základních škol a mnoha dalších záměrů“, doplňuje Hana Barboříková.

Kompletní výčet viz Přehled Investičních požadavků k 1. 9. 2022 schválený ŘV

Co je potřeba, ale na projekty dosud nejsou dostatečné zdroje?[1] 

Připravované investice do MŠ a ZŠ v ORP Černošice („velké investice“, nové kapacity)

Obec Popis záměru Náklady (mil. Kč) – odhad
Základní školy    
Chýně-Hostivice Nová svazková ZŠ, 3x 9 tříd 632
Drahelčice Nová svazková ZŠ, 2 x 9 tříd 600
Zvole Nová svazková ZŠ 2×9 tříd 600
Jílové u Prahy Novostavba ZŠ/MŠ v části Radlík, 540 žáků 300
Mníšek pod Brdy Nová svazková ZŠ pod Skalkou, 2x 9 tříd 800
Zbuzany Nová svazková ZŠ 2×9 tříd 800
Holubice Přístavba 2. st, +4×30ž 200
Horoměřice Nová svazková ZŠ, 2×9 tříd 700
Mateřské školy    
Jílové u Prahy Nová MŠ/ZŠ; 4x 28 dětí 300
Hostivice Nová MŠ Jeneček 60
Jesenice Nová MŠ – Osnice 85
Řevnice Navýšení kapacit 50
Dolní Břežany Nová MŠ – Lhota 100
Chrášťany Nová budova 50
Tuchoměřice Rozšíření kapacit MŠ+ kuchyně 250
Chýně Přístavba 68,5
Sunny Canadian School Nová budova MŠ 300

Zdroj: aktualizace investičních potřeb škol 9/2022; Výčet požadovaných investic v tabulce není kompletní. Zahrnuje jen finančně nejnáročnější investice. Přehled všech požadovaných investic z nového IROP je dokumentu SIP082022_IROP_21-27 na stránkách projektu.

Kapacity a nedostatečné lidské zdroje nejsou jedinými prioritami, na kterých se území shodlo.

Mezi další priority k řešení v následujících letech jsou:

 • Usnadnění přechodu dětí a žáků v klíčových bodech vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Pestré a přitažlivé formy výchovy ke klíčovým kompetencím
 • Společné vzdělávání

Schválený strategický rámec a akční plán schválený řídícím výborem je podkladem pro další usilovnou práci všech aktérů v regionu směrem k  dosažení vytyčených cílů.

Ukázky realizace některých projektů, realizovaných obcemi v území ORP Černošice:

Identifikační údaje školy: ZŠ Zdiměřice

ZŠ Zdiměřice, Jesenice

Video nemovitosti / Real estate video - ZŠ AMOS PSÁRY - YouTube

ZŠ Amos, Psáry

Základní škola v Žalově - výstavba nové školy | CL-EVANS

ZŠ Roztoky – rozšíření kapacit, Žalov

Fotogalerie - Ing. Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR

Rozšíření kapacity ZŠ Rudná u Prahy

Máme nové odborné učebny - Zprávy z Mníšku

Odborná učebna Mníšek pod Brdy[1] (pozn.: kapacity MŠ se částečně dají řešit přes evropské fondy – IROP 2021-27)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*